Ékszereim védelmében

A széfbérléssel kapcsolatos nemzetközi esettanulmányaink sorában ezen a héten egy olyan esetet néztünk át, melyben az ügyfél panasza szerint bizonyos ékszerek eltűntek, miután a bank tévesen másnak szolgáltatta ki a széfrekesze tartalmát.

Egy londoni esettanulmány szerint az ügyfél panasza az volt, hogy miután a bank tévesen egy másik ügyfélnek szolgáltatta ki a széfrekesz tartalmát, annak visszaszolgáltatásakor bizonyos ékszerek hiányoztak az értéktárgyak közül.

A T házaspár 1976-ban a családi ékszerek közül néhányat a bank széfjében helyezett el. Egy másik – de azonos nevű – család (akiket a megkülönböztethetőség kedvéért a továbbiakban E családnak nevezünk) is ugyanabban a bankfiókban bérelt széfet. E úr 2002-ben bekövetkezett halálát követően a bank a széf tartalmát megküldte a család ügyvédi irodájának. Hibázott, mivel a T házaspár széfrekeszének tartalmát is E úr családja ügyvédjeinek küldte meg.

Minderre csak 2006-ban derült fény. Ekkor a bank felkérte az ügyvédeket a tévesen megküldött értéktárgyak visszaszolgáltatására. Amikor a T család ellenőrizte a visszaérkezett tételeket, azt állította, hogy bizonyos ékszerek hiányoznak. Az eljárás során a testület felvette a kapcsolatot az E családdal és ügyvédjeikkel, akik önkéntesen együttműködtek, habár a vitás ügynek nem voltak résztvevői. Az E család úgy nyilatkozott, hogy nem voltak tudatában annak, hogy az általuk birtokolt tárgyak nem E úr tulajdonát képezték. Azt állították, hogy a széfrekesz tartalmát a tárolóban tartották, és nem vizsgálták át egészen addig, amíg a testület meg nem kereste őket. Az ügyvédek úgy vélték, hogy amikor a csomag visszakerült a bankba, a doboz tele volt pakolva, és úgy tűnt, hogy számos ékszert tartalmaz.

A T házaspár mással nem, csak egy gépelt listával tudta bizonyítani, hogy mit helyeztek el a széfrekeszben. És mivel az E család nem volt a vitás ügy résztvevője, a békéltető testület korlátozott jogosítvánnyal rendelkezett az ő bevonásukat illetően.

A testület álláspontja szerint nem volt elegendő bizonyíték a panasszal érintett értéktárgyakat illetően.  Az elkövetett hiba jelentős kényelmetlenséget okozott az ügyfeleknek, ezért a bank 1000 £ összegű kompenzációt és 100 £ költségtérítést ajánlott fel. Elfogadta továbbá, hogy a házaspár bíróság előtt további pénzügyi igényt támaszthat a hiányzónak vélt ékszerekkel kapcsolatosan. T úr és felesége ily módon a további igényérvényesítésük érdekében bírósághoz fordulhattak.

Társaságunk a széfszolgáltatás során alapelvként fektette le és gyakorlatként alkalmazza, hogy nincs és nem is lehet tudomása arról, hogy ügyfelei milyen értéktárgyakat tartanak a széfjükben. Cégünk eljárási rendje szerint kizárólag az ügyfél maga vagy meghatalmazottja, öröklés esetén az illetékes hatóság által megnevezett örökös személyesen nyithatja ki a széfet, azzal társaságunkat, illetve annak egyetlen alkalmazottját sem hatalmazhatja meg. A bérelt széfhez a Privátszéf alkalmazottai nem férhetnek hozzá, hiszen egy széfrekeszhez megnyitásához két kulcs szükséges, melyből egy az ügyfélnél van. Ennek következtében elvileg sem lehetséges, hogy helytelen széfrekesz kerüljön megnyitásra, vagy a széfrekesz tartalma másnak kerüljön megküldésre.